§2 Betalning av resan

2.1
Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2
Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits. Vid bokning av resa inom 40 dagar, eller inom de dagar som gäller för aktuell resa, ska resans totala pris betalas omgående.

2.3
Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Anmälningsavgiften ska vara Beleva Travel Group AB tillhandahållen inom fem dagar från fakturadatum.

2.4
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd.

2.5
Önskar resenären avbokningsskydd ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften om 250 kr per person skall erläggas samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering.

2.6
På vissa destinationer tillämpas lokala flygplatsavgifter/skatter som resenären är skyldig att betala vid ankomst och avresa. Eventuell tursitskatt eller så kallad city tax kan tillkomma på hotell och betalas direkt på hotellet av resenären.